<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2014 rok

31 grudnia 2014

W 2014 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 339 901 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie63 07718,6%
śląskie34 78110,2%
wielkopolskie34 00610,0%
małopolskie30 2068,9%
dolnośląskie27 8888,2%
pomorskie23 7517,0%
łódzkie20 0725,9%
zachodniopomorskie17 4475,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,4% ogółu), Budownictwo (14,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)75 98122,4%
Budownictwo (PKD F)48 26814,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)35 72310,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)28 8618,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25 2537,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)19 1425,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 5444,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 0524,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)14 3344,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)11 6173,4%
Pozostałe48 12614,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 621 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 67 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,9% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2014 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych304 75389,7%
własność prywatna krajowa pozostała21 1116,2%
własność zagraniczna6 8652,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1540,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9670,3%
własność samorządowa7930,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6800,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6440,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5140,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5000,1%
Pozostałe9200,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.