<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2014 rok

31 grudnia 2014

W 2014 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 348 716 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie64 19018,4%
śląskie35 56710,2%
wielkopolskie34 82710,0%
małopolskie31 0618,9%
dolnośląskie28 5058,2%
pomorskie24 4797,0%
łódzkie20 6505,9%
zachodniopomorskie18 0205,2%
kujawsko-pomorskie16 5844,8%
lubelskie15 8004,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,5% ogółu), budownictwo (14,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)78 45422,5%
Budownictwo (PKD F)50 26214,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)36 56310,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)29 3808,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)26 0407,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)19 5005,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 8974,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 3894,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)14 6934,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)11 8163,4%
Pozostałe48 72214,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 618 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,1% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,9% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)10 9733,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)9 9542,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)9 1422,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)9 1272,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)8 4902,4%
Działalność organizacji politycznych (PKD 94.92.Z)7 7772,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)7 5952,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6 7061,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)6 2591,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)6 0851,7%
Pozostałe266 60876,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 67 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,7% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (2,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą283 88181,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością30 2298,7%
bez szczególnej formy prawnej7 8462,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6 8382,0%
wspólnoty mieszkaniowe3 2840,9%
stowarzyszenia3 1050,9%
spółki komandytowe2 9350,8%
fundacje2 4190,7%
spółki jawne1 5460,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 2800,4%
Pozostałe5 3531,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2014 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych313 42189,9%
własność prywatna krajowa pozostała21 0926,0%
własność zagraniczna6 9492,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1820,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9840,3%
własność samorządowa7950,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6830,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6510,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4910,1%
Pozostałe9450,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.