<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2014 rok

31 grudnia 2014

W 2014 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 348 713 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie64 21218,4%
śląskie35 56710,2%
wielkopolskie34 82710,0%
małopolskie31 0558,9%
dolnośląskie28 4988,2%
pomorskie24 4817,0%
łódzkie20 6495,9%
zachodniopomorskie18 0205,2%
kujawsko-pomorskie16 5894,8%
lubelskie15 7954,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,5% ogółu), budownictwo (14,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)78 41922,5%
Budownictwo (PKD F)50 25314,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)36 56610,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)29 3818,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)26 0477,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)19 5065,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 8994,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 3884,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)14 6974,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)11 8143,4%
Pozostałe48 74314,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 618 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,1% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,9% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)10 9813,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)9 9602,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)9 1382,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)9 1262,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)8 4832,4%
Działalność organizacji politycznych (PKD 94.92.Z)7 7772,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)7 5972,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6 7071,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)6 2651,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)6 0841,7%
Pozostałe266 59576,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 67 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,7% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (2,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą283 85881,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością30 2428,7%
bez szczególnej formy prawnej7 8462,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6 8392,0%
wspólnoty mieszkaniowe3 2850,9%
stowarzyszenia3 1080,9%
spółki komandytowe2 9350,8%
fundacje2 4200,7%
spółki jawne1 5460,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 2800,4%
Pozostałe5 3541,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2014 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych313 41589,9%
własność prywatna krajowa pozostała21 0976,0%
własność zagraniczna6 9432,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1830,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9850,3%
własność samorządowa7950,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6830,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6520,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4910,1%
Pozostałe9460,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.