<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2014 rok

31 grudnia 2014

W 2014 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 329 682 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie61 53218,7%
śląskie33 87610,3%
wielkopolskie33 05010,0%
małopolskie29 2778,9%
dolnośląskie26 9928,2%
pomorskie22 9637,0%
łódzkie19 4455,9%
zachodniopomorskie16 7835,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,2% ogółu), Budownictwo (14,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)73 15522,2%
Budownictwo (PKD F)46 36514,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)34 52310,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)28 1978,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 3987,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)18 6245,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15 9274,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15 7494,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)14 0614,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)11 3433,4%
Pozostałe47 34014,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 623 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,3% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2014 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych294 68089,4%
własność prywatna krajowa pozostała21 1676,4%
własność zagraniczna6 7362,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1240,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9490,3%
własność samorządowa7940,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6660,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6380,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5080,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5020,2%
Pozostałe9180,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji