<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2014 rok

31 grudnia 2014

W 2014 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 326 140 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie60 93118,7%
śląskie33 53110,3%
wielkopolskie32 73310,0%
małopolskie28 9058,9%
dolnośląskie26 7058,2%
pomorskie22 7017,0%
łódzkie19 2305,9%
zachodniopomorskie16 5835,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,1% ogółu), Budownictwo (14,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)72 13722,1%
Budownictwo (PKD F)45 72214,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)34 22310,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)27 9818,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 0867,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)18 4295,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15 7384,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15 6334,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)13 8804,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)11 2033,4%
Pozostałe47 10814,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 624 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,4% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2014 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych291 20289,3%
własność prywatna krajowa pozostała21 1916,5%
własność zagraniczna6 6692,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1160,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9400,3%
własność samorządowa7960,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6630,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6350,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5060,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5050,2%
Pozostałe9170,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji