<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2014 rok

31 grudnia 2014

W 2014 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 341 688 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie63 30918,5%
śląskie34 91410,2%
wielkopolskie34 18510,0%
małopolskie30 3778,9%
dolnośląskie28 0258,2%
pomorskie23 9217,0%
łódzkie20 1955,9%
zachodniopomorskie17 5485,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,4% ogółu), Budownictwo (14,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)76 48222,4%
Budownictwo (PKD F)48 65614,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)35 98710,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)28 9978,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25 4617,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)19 2115,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 5934,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 1394,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)14 4324,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)11 5523,4%
Pozostałe48 17814,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 621 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 67 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,9% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2014 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych306 49389,7%
własność prywatna krajowa pozostała21 1096,2%
własność zagraniczna6 8912,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1740,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9710,3%
własność samorządowa7940,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6770,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6410,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5160,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4980,1%
Pozostałe9240,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.