<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2014 rok

31 grudnia 2014

W 2014 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 348 796 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie64 28918,4%
śląskie35 55610,2%
wielkopolskie34 84710,0%
małopolskie31 0548,9%
dolnośląskie28 5188,2%
pomorskie24 5077,0%
łódzkie20 6425,9%
zachodniopomorskie18 0045,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,4% ogółu), Budownictwo (14,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)78 21922,4%
Budownictwo (PKD F)50 29514,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)36 58910,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)29 3598,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)26 0387,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)19 5275,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 8874,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 3954,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)14 6824,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)11 8173,4%
Pozostałe48 98814,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 622 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,9% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 67 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,7% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (2,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2014 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych313 55289,9%
własność prywatna krajowa pozostała21 0976,0%
własność zagraniczna6 9482,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1660,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9790,3%
własność samorządowa7960,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6780,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6420,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5200,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4920,1%
Pozostałe9260,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.