<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2014 rok

31 grudnia 2014

W 2014 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 334 468 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie62 41518,7%
śląskie34 27310,2%
wielkopolskie33 53810,0%
małopolskie29 7828,9%
dolnośląskie27 4058,2%
pomorskie23 2957,0%
łódzkie19 7155,9%
zachodniopomorskie17 0775,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,3% ogółu), Budownictwo (14,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)74 45522,3%
Budownictwo (PKD F)47 24714,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)35 01610,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)28 5168,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 8057,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)18 8755,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 2054,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15 9024,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)14 2134,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)11 5453,5%
Pozostałe47 68914,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 621 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 67 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,1% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2014 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych299 46089,5%
własność prywatna krajowa pozostała21 1056,3%
własność zagraniczna6 7732,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1380,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9560,3%
własność samorządowa7930,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6720,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6370,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5110,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5040,2%
Pozostałe9190,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji