<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2014 rok

31 grudnia 2014

W 2014 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 328 457 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie61 33518,7%
śląskie33 76110,3%
wielkopolskie32 94710,0%
małopolskie29 1388,9%
dolnośląskie26 8888,2%
pomorskie22 8737,0%
łódzkie19 3775,9%
zachodniopomorskie16 7095,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,2% ogółu), Budownictwo (14,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)72 81922,2%
Budownictwo (PKD F)46 14114,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)34 39710,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)28 1148,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 2817,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)18 5625,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15 8524,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15 7194,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)14 0034,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)11 2883,4%
Pozostałe47 28114,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 624 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,3% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2014 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych293 47689,3%
własność prywatna krajowa pozostała21 1736,4%
własność zagraniczna6 7162,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1230,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9430,3%
własność samorządowa7950,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6640,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6360,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5080,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5040,2%
Pozostałe9190,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji