<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2013 rok

31 grudnia 2013

W 2013 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 309 107 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie58 86419,0%
śląskie31 26610,1%
wielkopolskie30 77610,0%
dolnośląskie27 7479,0%
małopolskie26 4468,6%
pomorskie20 7656,7%
łódzkie17 9595,8%
zachodniopomorskie15 1664,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,2% ogółu), Budownictwo (13,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)77 81425,2%
Budownictwo (PKD F)40 19513,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)33 70410,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)22 4207,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)18 9116,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)16 0485,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)14 8354,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)14 5834,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)13 0254,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)10 8623,5%
Pozostałe46 71015,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 626 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2013 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych277 63589,8%
własność prywatna krajowa pozostała16 3335,3%
własność zagraniczna7 4882,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 3660,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 0800,3%
własność samorządowa1 0390,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej7340,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych6800,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6750,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6670,2%
Pozostałe4100,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.