<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2013 rok

31 grudnia 2013

W 2013 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 310 166 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie58 90019,0%
śląskie31 33810,1%
wielkopolskie30 87610,0%
dolnośląskie27 7979,0%
małopolskie26 5588,6%
pomorskie20 8296,7%
łódzkie18 0585,8%
zachodniopomorskie15 2394,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,2% ogółu), Budownictwo (13,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)78 08325,2%
Budownictwo (PKD F)40 41513,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)33 82810,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)22 5257,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)18 9956,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)16 0945,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)14 8894,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)14 6034,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)13 0984,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)10 8443,5%
Pozostałe46 79215,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 626 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2013 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych278 67789,8%
własność prywatna krajowa pozostała16 3225,3%
własność zagraniczna7 5062,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 3660,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 0850,3%
własność samorządowa1 0390,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej7350,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych6800,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6790,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6650,2%
Pozostałe4120,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.