<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2013 rok

31 grudnia 2013

W 2013 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 320 307 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie60 37818,9%
śląskie32 31010,1%
wielkopolskie31 8689,9%
dolnośląskie28 5808,9%
małopolskie27 4538,6%
pomorskie21 6106,7%
łódzkie18 6745,8%
zachodniopomorskie15 8504,9%
kujawsko-pomorskie15 2404,8%
podkarpackie13 9434,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,3% ogółu), budownictwo (13,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)81 12725,3%
Budownictwo (PKD F)42 56613,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)34 77410,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)23 3937,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)19 5746,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)16 4155,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15 2844,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)14 9234,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)13 5874,2%
Edukacja (PKD P)11 0463,4%
Pozostałe47 61814,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 624 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,0% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,7% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)9 4863,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)8 5192,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)8 4872,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)8 0692,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)7 6182,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6 4912,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)6 1371,9%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)5 7611,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)5 7211,8%
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z)5 4801,7%
Pozostałe248 53877,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (3,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą258 80680,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością29 7489,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym10 1953,2%
wspólnoty mieszkaniowe3 9601,2%
stowarzyszenia2 9840,9%
spółki komandytowe2 6480,8%
spółki komandytowo-akcyjne2 1310,7%
fundacje2 0000,6%
spółki jawne1 4570,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 2310,4%
Pozostałe5 1471,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2013 roku to własność krajowych osób fizycznych (90,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych288 61790,1%
własność prywatna krajowa pozostała16 3425,1%
własność zagraniczna7 6452,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 3980,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 1070,3%
własność samorządowa1 0330,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej7390,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6830,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych6750,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6740,2%
Pozostałe3940,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.