<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2013 rok

31 grudnia 2013

W 2013 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 303 459 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie58 05919,1%
śląskie30 73510,1%
wielkopolskie30 21910,0%
dolnośląskie27 2089,0%
małopolskie25 9428,5%
pomorskie20 3766,7%
łódzkie17 6485,8%
zachodniopomorskie14 8574,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,1% ogółu), Budownictwo (12,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)76 18925,1%
Budownictwo (PKD F)39 26312,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)33 09310,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)21 9797,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)18 4966,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)15 7965,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)14 5574,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)14 4214,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)12 8664,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)10 6523,5%
Pozostałe46 14715,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 626 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,0% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 66 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2013 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych272 03689,6%
własność prywatna krajowa pozostała16 3475,4%
własność zagraniczna7 4422,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 3580,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 0610,3%
własność samorządowa1 0430,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej7300,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych6880,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6690,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6610,2%
Pozostałe4240,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji