<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2013 rok

31 grudnia 2013

W 2013 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 302 034 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie57 81519,1%
śląskie30 59710,1%
wielkopolskie30 05610,0%
dolnośląskie27 1029,0%
małopolskie25 7848,5%
pomorskie20 3106,7%
łódzkie17 5895,8%
zachodniopomorskie14 7514,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,1% ogółu), Budownictwo (12,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)75 75925,1%
Budownictwo (PKD F)39 02612,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)32 96310,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)21 8517,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)18 4096,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)15 7275,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)14 4764,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)14 3784,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)12 8144,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)10 5973,5%
Pozostałe46 03415,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 626 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,0% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )9 1113,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )7 7552,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )7 7422,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )7 3882,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )6 9192,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )6 1012,0%
Działalność prawnicza (PKD )5 6241,9%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )5 5531,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )5 4921,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )5 1621,7%
Pozostałe235 18777,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 66 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2013 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych270 60589,6%
własność prywatna krajowa pozostała16 3855,4%
własność zagraniczna7 4212,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 3540,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 0590,4%
własność samorządowa1 0430,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej7270,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych6890,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6660,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6600,2%
Pozostałe4250,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji