<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2013 rok

31 grudnia 2013

W 2013 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 313 932 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie59 49919,0%
śląskie31 69010,1%
wielkopolskie31 25910,0%
dolnośląskie28 1199,0%
małopolskie26 8798,6%
pomorskie21 1056,7%
łódzkie18 2755,8%
zachodniopomorskie15 4464,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,3% ogółu), Budownictwo (13,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)79 29625,3%
Budownictwo (PKD F)41 16813,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)34 29410,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)22 9177,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)19 2076,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)16 2135,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15 0054,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)14 7194,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)13 2754,2%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)10 7253,4%
Pozostałe47 11315,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 625 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2013 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych282 36789,9%
własność prywatna krajowa pozostała16 3345,2%
własność zagraniczna7 5652,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 3710,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 0910,3%
własność samorządowa1 0400,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej7360,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6830,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych6770,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6650,2%
Pozostałe4030,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.