<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2012 rok

31 grudnia 2012

W 2012 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 242 843 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie45 73418,8%
śląskie25 51810,5%
wielkopolskie25 15510,4%
małopolskie21 5928,9%
dolnośląskie20 3288,4%
pomorskie16 1806,7%
łódzkie14 0145,8%
zachodniopomorskie11 7984,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2012 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,7% ogółu), Budownictwo (12,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)55 07622,7%
Budownictwo (PKD F)31 40612,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)25 45710,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)17 7797,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)15 2866,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)13 2395,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12 7115,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)10 6654,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)10 4264,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)9 8694,1%
Pozostałe40 92916,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 630 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,0% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2012 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2012 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych217 87189,7%
własność prywatna krajowa pozostała11 9294,9%
własność zagraniczna5 1012,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 9830,8%
własność samorządowa1 5620,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9910,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych9540,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej7490,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6870,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5370,2%
Pozostałe4790,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji