<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2012 rok

31 grudnia 2012

W 2012 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 256 869 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie47 87718,6%
śląskie26 89810,5%
wielkopolskie26 50110,3%
małopolskie22 9328,9%
dolnośląskie21 5238,4%
pomorskie17 2056,7%
łódzkie14 9625,8%
zachodniopomorskie12 6114,9%
kujawsko-pomorskie11 5364,5%
lubelskie11 3834,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2012 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,0% ogółu), budownictwo (13,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)59 16723,0%
Budownictwo (PKD F)34 19613,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)26 96910,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)18 8547,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)16 1216,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)13 7095,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)13 3055,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)11 2924,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)10 5454,1%
Edukacja (PKD P)10 4284,1%
Pozostałe42 28316,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 628 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,0% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,7% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,4% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)7 5853,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)6 8692,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)6 1992,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)6 0252,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)5 8712,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)5 1122,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)5 0802,0%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)4 8951,9%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)4 5481,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)4 5411,8%
Pozostałe200 14477,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2012 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą204 75679,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością24 0859,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6 8822,7%
wspólnoty mieszkaniowe4 4591,7%
stowarzyszenia3 3541,3%
spółki komandytowe2 4611,0%
fundacje1 7080,7%
spółki jawne1 3230,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 1660,5%
przedszkola niepubliczne8870,3%
Pozostałe5 7882,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2012 roku to własność krajowych osób fizycznych (90,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych231 65190,2%
własność prywatna krajowa pozostała11 8564,6%
własność zagraniczna5 2582,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 0370,8%
własność samorządowa1 5880,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 0490,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych9280,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej7780,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6910,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5580,2%
Pozostałe4750,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.