<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2012 rok

31 grudnia 2012

W 2012 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 245 547 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie46 26618,8%
śląskie25 76410,5%
wielkopolskie25 43210,4%
małopolskie21 9128,9%
dolnośląskie20 5698,4%
pomorskie16 3756,7%
łódzkie14 1875,8%
zachodniopomorskie11 9384,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2012 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,8% ogółu), Budownictwo (13,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)55 89822,8%
Budownictwo (PKD F)31 84713,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)25 73610,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)17 9967,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)15 4526,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)13 3325,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12 8635,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)10 7874,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)10 3464,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)10 0034,1%
Pozostałe41 28716,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 632 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,0% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2012 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2012 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych220 58289,8%
własność prywatna krajowa pozostała11 8534,8%
własność zagraniczna5 1292,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 0050,8%
własność samorządowa1 5650,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 0000,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych9520,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej7540,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6950,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5410,2%
Pozostałe4710,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji