<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2012 rok

31 grudnia 2012

W 2012 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 252 308 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie47 24218,7%
śląskie26 44510,5%
wielkopolskie26 02010,3%
małopolskie22 5168,9%
dolnośląskie21 1708,4%
pomorskie16 8476,7%
łódzkie14 6485,8%
zachodniopomorskie12 3214,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2012 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,0% ogółu), Budownictwo (13,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)57 91023,0%
Budownictwo (PKD F)33 18013,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)26 59710,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)18 5627,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)15 8636,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)13 5495,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)13 1405,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)11 0664,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)10 3684,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)10 1834,0%
Pozostałe41 89016,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 631 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,0% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,4% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )7 5033,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )6 6652,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )5 9962,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )5 8802,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )5 6752,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )5 1142,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )5 0052,0%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )4 9071,9%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )4 4681,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )4 3281,7%
Pozostałe196 76778,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2012 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2012 roku to własność krajowych osób fizycznych (90,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych227 23490,1%
własność prywatna krajowa pozostała11 8334,7%
własność zagraniczna5 2092,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 0230,8%
własność samorządowa1 5640,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 0270,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych9400,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej7670,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6960,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5440,2%
Pozostałe4710,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.