<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2011 rok

31 grudnia 2011

W 2011 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 214 734 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie40 22218,7%
śląskie22 06810,3%
wielkopolskie21 46910,0%
małopolskie18 6318,7%
dolnośląskie18 1748,5%
pomorskie14 7706,9%
łódzkie12 5385,8%
zachodniopomorskie10 7345,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2011 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,9% ogółu), Budownictwo (12,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)47 05121,9%
Budownictwo (PKD F)27 13112,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)22 80410,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15 7877,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13 4026,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)12 9456,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12 1115,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)12 0505,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)8 8204,1%
Edukacja (PKD P)8 0483,7%
Pozostałe34 58516,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 617 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,4% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu) oraz Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (2,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2011 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2011 roku to własność krajowych osób fizycznych (90,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych193 27490,0%
własność prywatna krajowa pozostała10 4264,9%
własność zagraniczna4 0941,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 6470,8%
własność samorządowa1 1890,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej8520,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych8190,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7350,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6320,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4920,2%
Pozostałe5740,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.