<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2011 rok

31 grudnia 2011

W 2011 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 214 141 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie40 11818,7%
śląskie22 01310,3%
wielkopolskie21 40310,0%
małopolskie18 5638,7%
dolnośląskie18 1278,5%
pomorskie14 7266,9%
łódzkie12 5025,8%
zachodniopomorskie10 7045,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2011 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,9% ogółu), Budownictwo (12,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)46 84721,9%
Budownictwo (PKD F)26 98712,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)22 71210,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15 6837,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13 4676,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)12 9426,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12 0775,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)12 0405,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)8 7764,1%
Edukacja (PKD P)8 0403,8%
Pozostałe34 57016,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 618 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,4% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu) oraz Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (2,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2011 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2011 roku to własność krajowych osób fizycznych (90,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych192 67890,0%
własność prywatna krajowa pozostała10 4314,9%
własność zagraniczna4 1011,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 6400,8%
własność samorządowa1 1890,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej8490,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych8210,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7340,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6310,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4930,2%
Pozostałe5740,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.