<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2011 rok

31 grudnia 2011

W 2011 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 219 257 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie40 91518,7%
śląskie22 54810,3%
wielkopolskie21 91510,0%
małopolskie19 0968,7%
dolnośląskie18 5428,5%
pomorskie15 1276,9%
łódzkie12 8295,9%
zachodniopomorskie10 9755,0%
kujawsko-pomorskie10 4204,8%
lubelskie9 9914,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2011 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,1% ogółu), budownictwo (12,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)48 43622,1%
Budownictwo (PKD F)28 11612,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)23 30510,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)16 2077,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)13 2066,0%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13 1086,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12 2945,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)12 2415,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)9 0844,1%
Edukacja (PKD P)8 3753,8%
Pozostałe34 88515,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 617 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,4% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu) oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (2,3% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)7 4033,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)5 6802,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)4 9892,3%
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)4 7612,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)4 7352,2%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)4 5222,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)4 4072,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)4 1911,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)3 8331,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)3 7121,7%
Pozostałe171 02478,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2011 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (3,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą173 65979,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18 8788,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym7 7743,5%
wspólnoty mieszkaniowe4 1711,9%
stowarzyszenia3 3691,5%
spółki komandytowe2 0210,9%
fundacje1 3470,6%
spółki jawne1 3080,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 1890,5%
przedszkola niepubliczne6710,3%
Pozostałe4 8702,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2011 roku to własność krajowych osób fizycznych (90,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych197 73390,2%
własność prywatna krajowa pozostała10 4064,7%
własność zagraniczna4 1021,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 6500,8%
własność samorządowa1 2040,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej8690,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych8190,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7640,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6590,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4970,2%
Pozostałe5540,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.