<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2011 rok

31 grudnia 2011

W 2011 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 208 877 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie39 20018,8%
śląskie21 52710,3%
wielkopolskie20 93810,0%
małopolskie18 0388,6%
dolnośląskie17 6178,4%
pomorskie14 3846,9%
łódzkie12 2285,9%
zachodniopomorskie10 3515,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2011 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,6% ogółu), Budownictwo (12,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)45 18821,6%
Budownictwo (PKD F)26 04012,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)22 04110,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15 2207,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13 8636,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)12 5876,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)11 8605,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)11 7615,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)8 5254,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 0183,8%
Pozostałe33 77416,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 620 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,4% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,5% ogółu) oraz Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (2,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 70 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2011 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2011 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych187 38689,7%
własność prywatna krajowa pozostała10 5145,0%
własność zagraniczna4 1272,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 5980,8%
własność samorządowa1 1880,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych8340,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej8110,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7290,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6230,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4810,2%
Pozostałe5860,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji