<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2010 rok

31 grudnia 2010

W 2010 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 187 934 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie35 64919,0%
śląskie20 35110,8%
wielkopolskie18 81610,0%
małopolskie16 3608,7%
dolnośląskie15 9858,5%
pomorskie12 4706,6%
łódzkie11 2976,0%
zachodniopomorskie9 0404,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2010 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,9% ogółu), Budownictwo (12,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)41 13421,9%
Budownictwo (PKD F)23 79112,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)20 79511,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)14 2937,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)13 9247,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)10 0605,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 0155,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 5064,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)8 1394,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)8 0644,3%
Pozostałe29 21315,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 626 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,1% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (2,8% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 70 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2010 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2010 roku to własność krajowych osób fizycznych (88,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych166 12388,4%
własność prywatna krajowa pozostała11 6336,2%
własność zagraniczna3 5531,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 4070,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 1830,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych9720,5%
własność samorządowa9120,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7300,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5370,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4620,2%
Pozostałe4220,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji