<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2010 rok

31 grudnia 2010

W 2010 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 195 711 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie36 79918,8%
śląskie21 20610,8%
wielkopolskie19 65610,0%
małopolskie17 1348,8%
dolnośląskie16 6178,5%
pomorskie12 8966,6%
łódzkie11 7886,0%
zachodniopomorskie9 5164,9%
lubelskie8 7544,5%
kujawsko-pomorskie8 7244,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2010 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,3% ogółu), budownictwo (13,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)43 69122,3%
Budownictwo (PKD F)25 39713,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)21 67511,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15 1267,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)14 2687,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)10 3855,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 2125,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)8 5574,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 4484,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)7 7914,0%
Pozostałe30 16115,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 623 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,0% ogółu), zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (2,7% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)5 9503,0%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)5 2522,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)5 1102,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)4 7672,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)4 2102,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)4 1122,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)3 5461,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)3 4001,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)3 2861,7%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)3 2811,7%
Pozostałe152 79778,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2010 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (3,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą150 68477,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17 5329,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym7 6773,9%
wspólnoty mieszkaniowe4 9612,5%
stowarzyszenia2 9181,5%
bez szczególnej formy prawnej2 5311,3%
spółki komandytowe1 5690,8%
spółki jawne1 3020,7%
fundacje1 2150,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 1120,6%
Pozostałe4 2102,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2010 roku to własność krajowych osób fizycznych (88,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych173 97088,9%
własność prywatna krajowa pozostała11 5415,9%
własność zagraniczna3 4681,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 4320,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 2390,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych9630,5%
własność samorządowa9160,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7480,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5520,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4720,2%
Pozostałe4100,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.