<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2010 rok

31 grudnia 2010

W 2010 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 195 780 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie36 83318,8%
śląskie21 20510,8%
wielkopolskie19 65210,0%
małopolskie17 1388,8%
dolnośląskie16 5998,5%
pomorskie12 9236,6%
łódzkie11 7916,0%
zachodniopomorskie9 5134,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2010 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,3% ogółu), Budownictwo (13,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)43 58122,3%
Budownictwo (PKD F)25 38413,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)21 71011,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15 1267,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)14 2747,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)10 4225,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 2145,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)8 5334,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 4714,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)7 9224,0%
Pozostałe30 14315,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 625 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,1% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (2,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2010 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2010 roku to własność krajowych osób fizycznych (88,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych174 04388,9%
własność prywatna krajowa pozostała11 5445,9%
własność zagraniczna3 4791,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 4290,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 2250,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych9700,5%
własność samorządowa9110,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7480,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5500,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4680,2%
Pozostałe4130,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.