<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2010 rok

31 grudnia 2010

W 2010 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 190 110 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie36 06919,0%
śląskie20 55310,8%
wielkopolskie19 05010,0%
małopolskie16 6058,7%
dolnośląskie16 1968,5%
pomorskie12 5616,6%
łódzkie11 4326,0%
zachodniopomorskie9 1444,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2010 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,0% ogółu), Budownictwo (12,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)41 84522,0%
Budownictwo (PKD F)24 17612,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)21 01611,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)14 5157,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)14 0207,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)10 1935,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 0585,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 4904,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)8 2704,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)7 9864,2%
Pozostałe29 54115,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 624 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,1% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (2,8% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2010 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2010 roku to własność krajowych osób fizycznych (88,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych168 39188,6%
własność prywatna krajowa pozostała11 5466,1%
własność zagraniczna3 5351,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 4080,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 2020,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych9760,5%
własność samorządowa9130,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7330,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5340,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4600,2%
Pozostałe4120,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji