<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2009 rok

31 grudnia 2009

W 2009 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 167 583 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie31 08718,6%
śląskie17 77310,6%
wielkopolskie16 68110,0%
małopolskie14 9888,9%
dolnośląskie13 9798,3%
pomorskie11 1806,7%
łódzkie9 9315,9%
zachodniopomorskie8 3205,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2009 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,1% ogółu), Budownictwo (12,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)37 05922,1%
Budownictwo (PKD F)20 67912,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)17 65710,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13 4518,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 4886,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)10 4566,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)8 8905,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 2074,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)7 0424,2%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)6 9874,2%
Pozostałe26 66715,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 618 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,2% ogółu), Transport drogowy towarów (2,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 66 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2009 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2009 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych150 05689,5%
własność prywatna krajowa pozostała8 3925,0%
własność zagraniczna2 9131,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 1850,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 1690,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 0860,6%
własność samorządowa9280,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7380,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3900,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3870,2%
Pozostałe3390,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.