<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2009 rok

31 grudnia 2009

W 2009 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 161 520 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie30 14818,7%
śląskie17 10510,6%
wielkopolskie16 0129,9%
małopolskie14 3258,9%
dolnośląskie13 4518,3%
pomorskie10 8126,7%
łódzkie9 5885,9%
zachodniopomorskie7 9664,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2009 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,7% ogółu), Budownictwo (12,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)34 98321,7%
Budownictwo (PKD F)19 61912,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)16 87110,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)12 7307,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 2776,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)10 2166,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)8 6525,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 2625,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)7 1654,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)6 7604,2%
Pozostałe25 98516,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 619 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,4% ogółu), Transport drogowy towarów (2,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2009 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2009 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych143 90489,1%
własność prywatna krajowa pozostała8 4875,3%
własność zagraniczna3 0121,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 1380,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 1150,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 1050,7%
własność samorządowa9280,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7210,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3830,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3780,2%
Pozostałe3490,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji