<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2009 rok

31 grudnia 2009

W 2009 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 164 956 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie30 69218,6%
śląskie17 50910,6%
wielkopolskie16 3959,9%
małopolskie14 7118,9%
dolnośląskie13 7708,3%
pomorskie11 0046,7%
łódzkie9 7735,9%
zachodniopomorskie8 1434,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2009 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,0% ogółu), Budownictwo (12,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)36 25622,0%
Budownictwo (PKD F)20 18412,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)17 29110,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13 1278,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 3856,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)10 3406,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)8 8115,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 2505,0%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)7 0414,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)6 8924,2%
Pozostałe26 37916,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 618 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,3% ogółu), Transport drogowy towarów (2,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 66 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2009 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2009 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych147 45389,4%
własność prywatna krajowa pozostała8 3975,1%
własność zagraniczna2 9281,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 1570,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 1530,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 0950,7%
własność samorządowa9270,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7370,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3820,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3810,2%
Pozostałe3460,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.