<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2009 rok

31 grudnia 2009

W 2009 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 167 661 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie31 07918,5%
śląskie17 78910,6%
wielkopolskie16 69510,0%
małopolskie15 0129,0%
dolnośląskie13 9878,3%
pomorskie11 1876,7%
łódzkie9 9355,9%
zachodniopomorskie8 3215,0%
kujawsko-pomorskie8 0324,8%
lubelskie7 2114,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2009 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,2% ogółu), budownictwo (12,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)37 16522,2%
Budownictwo (PKD F)20 69012,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)17 63610,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13 4798,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 4946,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)10 4666,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)8 8755,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 1634,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)7 0654,2%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)6 9304,1%
Pozostałe26 69815,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 616 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,2% ogółu), transport drogowy towarów (2,7% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu).

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)5 4123,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)4 5582,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)4 2982,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)4 0642,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)3 9072,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)3 3822,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)2 9641,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)2 8911,7%
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)2 8111,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)2 6891,6%
Pozostałe130 68577,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 66 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2009 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (4,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą129 04877,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13 9258,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym8 0834,8%
wspólnoty mieszkaniowe5 1143,1%
stowarzyszenia3 0701,8%
spółki jawne1 2760,8%
spółki komandytowe1 2520,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 0840,6%
fundacje9970,6%
przedszkola niepubliczne4860,3%
Pozostałe3 3262,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2009 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych150 14089,5%
własność prywatna krajowa pozostała8 3795,0%
własność zagraniczna2 8981,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 2030,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 1650,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 0700,6%
własność samorządowa9360,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7440,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3950,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3920,2%
Pozostałe3390,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.