<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2008 rok

31 grudnia 2008

W 2008 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 159 795 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie29 48818,5%
wielkopolskie16 68710,4%
śląskie16 37210,2%
małopolskie14 0318,8%
dolnośląskie13 4498,4%
pomorskie11 1637,0%
łódzkie9 5666,0%
zachodniopomorskie8 1125,1%
kujawsko-pomorskie7 8624,9%
lubelskie6 8094,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2008 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,0% ogółu), budownictwo (15,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)33 50721,0%
Budownictwo (PKD F)24 09015,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15 0559,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13 6518,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 6696,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9 7536,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)8 9345,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 6245,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)6 8594,3%
Edukacja (PKD P)5 5443,5%
Pozostałe23 10914,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 615 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu), zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,5% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,1% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)5 6643,5%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)5 6063,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)4 9543,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)3 9582,5%
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)3 6472,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)3 1432,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2 9571,9%
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)2 9061,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)2 6761,7%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)2 6681,7%
Pozostałe121 61676,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 67 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2008 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (5,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą122 94876,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11 2367,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym8 5915,4%
wspólnoty mieszkaniowe5 2613,3%
stowarzyszenia3 2602,0%
spółki jawne1 4710,9%
spółki komandytowe1 1220,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS9670,6%
fundacje7820,5%
związki zawodowe5600,4%
Pozostałe3 5972,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2008 roku to własność krajowych osób fizycznych (88,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych141 80188,7%
własność prywatna krajowa pozostała8 3635,2%
własność zagraniczna3 0751,9%
własność samorządowa1 2400,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 2120,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 1330,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 0140,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej6480,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5220,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3490,2%
Pozostałe4380,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.