<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2008 rok

31 grudnia 2008

W 2008 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 159 948 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie29 53718,5%
wielkopolskie16 69910,4%
śląskie16 38510,2%
małopolskie14 0308,8%
dolnośląskie13 4418,4%
pomorskie11 1797,0%
łódzkie9 5746,0%
zachodniopomorskie8 1145,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2008 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,9% ogółu), Budownictwo (15,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)33 45720,9%
Budownictwo (PKD F)24 07315,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15 0439,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13 6948,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 6906,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9 7616,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)8 9695,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 6535,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)6 9734,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)5 5213,5%
Pozostałe23 11414,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 620 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,5% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2008 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2008 roku to własność krajowych osób fizycznych (88,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych141 96588,8%
własność prywatna krajowa pozostała8 3865,2%
własność zagraniczna3 0821,9%
własność samorządowa1 2260,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 2190,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 1190,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 0110,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej6420,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5190,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3450,2%
Pozostałe4340,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.