<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2008 rok

31 grudnia 2008

W 2008 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 158 193 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie29 25618,5%
wielkopolskie16 49710,4%
śląskie16 21710,3%
małopolskie13 8548,8%
dolnośląskie13 3118,4%
pomorskie11 0177,0%
łódzkie9 4726,0%
zachodniopomorskie7 9915,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2008 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,8% ogółu), Budownictwo (14,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)32 91120,8%
Budownictwo (PKD F)23 59214,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14 8639,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13 4938,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 6776,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9 6606,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)8 9285,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 6635,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)6 9644,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)5 4253,4%
Pozostałe23 01714,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 620 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,6% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2008 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2008 roku to własność krajowych osób fizycznych (88,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych140 20588,6%
własność prywatna krajowa pozostała8 3735,3%
własność zagraniczna3 1082,0%
własność samorządowa1 2230,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 2190,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 1050,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 0240,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej6370,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5130,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3490,2%
Pozostałe4370,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.