<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2008 rok

31 grudnia 2008

W 2008 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 157 911 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie29 22418,5%
wielkopolskie16 46610,4%
śląskie16 17710,2%
małopolskie13 8328,8%
dolnośląskie13 2728,4%
pomorskie10 9887,0%
łódzkie9 4506,0%
zachodniopomorskie7 9615,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2008 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,8% ogółu), Budownictwo (14,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)32 79820,8%
Budownictwo (PKD F)23 47114,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14 8129,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13 4048,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)10 7006,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9 6936,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)8 9245,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 6625,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)7 0104,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)5 3973,4%
Pozostałe23 04014,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 619 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,6% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2008 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2008 roku to własność krajowych osób fizycznych (88,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych139 88988,6%
własność prywatna krajowa pozostała8 3785,3%
własność zagraniczna3 1342,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 2270,8%
własność samorządowa1 2250,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 1000,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 0210,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej6370,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5130,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3490,2%
Pozostałe4380,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.