<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2007 rok

31 grudnia 2007

W 2007 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 145 233 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie27 64519,0%
śląskie15 03310,4%
wielkopolskie14 88510,2%
małopolskie12 8708,9%
dolnośląskie12 2268,4%
pomorskie9 5726,6%
łódzkie8 7106,0%
zachodniopomorskie7 3675,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2007 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,4% ogółu), Budownictwo (15,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)31 10521,4%
Budownictwo (PKD F)21 72015,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14 61010,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)12 1718,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)8 8156,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)8 6686,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 4545,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)7 9935,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)6 0384,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)4 8273,3%
Pozostałe20 83214,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 623 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu), Transport drogowy towarów (3,9% ogółu) oraz Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2007 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2007 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych127 14387,5%
własność prywatna krajowa pozostała8 0545,5%
własność zagraniczna3 7722,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 1070,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 0800,7%
własność samorządowa1 0320,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych8740,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6040,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej5420,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4050,3%
Pozostałe6200,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.