<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2007 rok

31 grudnia 2007

W 2007 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 145 177 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie27 61919,0%
śląskie15 04710,4%
wielkopolskie14 87010,2%
małopolskie12 8758,9%
dolnośląskie12 2248,4%
pomorskie9 5666,6%
łódzkie8 7116,0%
zachodniopomorskie7 3735,1%
kujawsko-pomorskie6 6854,6%
lubelskie6 3674,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2007 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,4% ogółu), budownictwo (15,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)31 14021,4%
Budownictwo (PKD F)21 71915,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14 61410,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)12 1668,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)8 8126,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)8 6826,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 4245,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)7 9825,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)5 9804,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)4 8193,3%
Pozostałe20 83914,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 619 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu), transport drogowy towarów (3,9% ogółu) oraz zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,5% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)5 7534,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)5 6983,9%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)5 1343,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)3 4242,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)2 9172,0%
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)2 7841,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2 6251,8%
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)2 5911,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)2 5671,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)2 5331,7%
Pozostałe109 15175,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2007 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (5,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą109 23275,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11 8028,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym8 1845,6%
wspólnoty mieszkaniowe4 7633,3%
stowarzyszenia2 8912,0%
spółki jawne1 5151,0%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 1750,8%
spółki komandytowe9990,7%
fundacje7250,5%
związki zawodowe5880,4%
Pozostałe3 3032,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2007 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych127 08887,5%
własność prywatna krajowa pozostała8 0455,5%
własność zagraniczna3 7572,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 1070,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 0900,8%
własność samorządowa1 0270,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych8710,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6100,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej5480,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4130,3%
Pozostałe6210,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.