<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2006 rok

31 grudnia 2006

W 2006 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 133 102 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie25 67019,3%
śląskie13 47110,1%
wielkopolskie13 39410,1%
małopolskie11 5598,7%
dolnośląskie11 4738,6%
pomorskie8 7056,5%
łódzkie7 9125,9%
zachodniopomorskie6 7625,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,9% ogółu), Budownictwo (11,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)29 19221,9%
Budownictwo (PKD F)15 87811,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13 1969,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)10 9228,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9 4817,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 7236,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)7 6065,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)7 6045,7%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)7 1875,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)4 3833,3%
Pozostałe18 93014,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 614 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,3% ogółu), Transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2006 roku to własność krajowych osób fizycznych (85,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych114 40085,9%
własność prywatna krajowa pozostała8 8806,7%
własność zagraniczna3 6622,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 6951,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 0560,8%
własność samorządowa1 0170,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych7020,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5470,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej4160,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3230,2%
Pozostałe4040,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji