<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2006 rok

31 grudnia 2006

W 2006 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 135 322 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie26 01219,2%
śląskie13 68010,1%
wielkopolskie13 62710,1%
małopolskie11 7808,7%
dolnośląskie11 6618,6%
pomorskie8 8406,5%
łódzkie8 0676,0%
zachodniopomorskie6 9495,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,4% ogółu), Budownictwo (12,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)30 32222,4%
Budownictwo (PKD F)16 41212,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13 48610,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)11 3138,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9 5707,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 6146,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)7 7705,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)7 4395,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)6 9395,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)4 4543,3%
Pozostałe19 00314,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 612 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,2% ogółu), Transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2006 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych116 74286,3%
własność prywatna krajowa pozostała8 8126,5%
własność zagraniczna3 4842,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 6841,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 1190,8%
własność samorządowa1 0220,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych7110,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5610,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej4300,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3360,2%
Pozostałe4210,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.