<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2006 rok

31 grudnia 2006

W 2006 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 134 620 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie25 89919,2%
śląskie13 63510,1%
wielkopolskie13 54110,1%
małopolskie11 7218,7%
dolnośląskie11 6208,6%
pomorskie8 7866,5%
łódzkie8 0216,0%
zachodniopomorskie6 8995,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,3% ogółu), Budownictwo (12,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)30 08422,3%
Budownictwo (PKD F)16 25812,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13 45610,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)11 2428,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9 5367,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 6376,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)7 7205,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)7 4845,6%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)6 9235,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)4 4223,3%
Pozostałe18 85814,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 612 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,2% ogółu), Transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2006 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych116 05586,2%
własność prywatna krajowa pozostała8 8216,6%
własność zagraniczna3 4952,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 6881,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 0940,8%
własność samorządowa1 0230,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych7100,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5590,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej4220,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3330,2%
Pozostałe4200,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.