<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2006 rok

31 grudnia 2006

W 2006 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 134 122 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie25 86719,3%
śląskie13 59410,1%
wielkopolskie13 48810,1%
małopolskie11 6868,7%
dolnośląskie11 5718,6%
pomorskie8 7526,5%
łódzkie7 9795,9%
zachodniopomorskie6 8385,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,1% ogółu), Budownictwo (12,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)29 67822,1%
Budownictwo (PKD F)16 11912,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13 3319,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)11 0998,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9 5347,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 6626,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)7 7195,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)7 5295,6%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)7 0205,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)4 3933,3%
Pozostałe19 03814,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 612 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,2% ogółu), Transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2006 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych115 54286,1%
własność prywatna krajowa pozostała8 8186,6%
własność zagraniczna3 5382,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 6871,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 0820,8%
własność samorządowa1 0210,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych7110,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5560,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej4210,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3270,2%
Pozostałe4190,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.