<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2006 rok

31 grudnia 2006

W 2006 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 135 213 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie25 98819,2%
śląskie13 68010,1%
wielkopolskie13 60010,1%
małopolskie11 7698,7%
dolnośląskie11 6608,6%
pomorskie8 8366,5%
łódzkie8 0706,0%
zachodniopomorskie6 9475,1%
kujawsko-pomorskie6 4234,8%
lubelskie5 5084,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,5% ogółu), budownictwo (12,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)30 38622,5%
Budownictwo (PKD F)16 41712,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13 46510,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)11 3018,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9 5727,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 5856,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)7 7635,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)7 4305,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)6 8645,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)4 4533,3%
Pozostałe18 97714,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 608 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,2% ogółu), transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu).

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)5 6294,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)4 9743,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)4 4283,3%
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)3 2482,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)3 1532,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)2 8622,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)2 7402,0%
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)2 6702,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2 4681,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)2 2721,7%
Pozostałe100 76974,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą101 24574,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10 6947,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6 7735,0%
wspólnoty mieszkaniowe5 3233,9%
stowarzyszenia2 7102,0%
spółki jawne1 2340,9%
bez szczególnej formy prawnej1 2190,9%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 0770,8%
fundacje7090,5%
związki zawodowe6670,5%
Pozostałe3 5622,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2006 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych116 61186,2%
własność prywatna krajowa pozostała8 7906,5%
własność zagraniczna3 4792,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 6781,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 1680,9%
własność samorządowa1 0240,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych7110,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5640,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej4340,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3360,2%
Pozostałe4180,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.