<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2006 rok

31 grudnia 2006

W 2006 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 133 265 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie25 70319,3%
śląskie13 49010,1%
wielkopolskie13 40410,1%
małopolskie11 5898,7%
dolnośląskie11 4898,6%
pomorskie8 7126,5%
łódzkie7 9215,9%
zachodniopomorskie6 7775,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,0% ogółu), Budownictwo (12,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)29 25422,0%
Budownictwo (PKD F)15 94412,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13 2189,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)10 9628,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9 4877,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 7166,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)7 6145,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)7 5955,7%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)7 1235,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)4 3923,3%
Pozostałe18 96014,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 614 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,2% ogółu), Transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2006 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych114 57086,0%
własność prywatna krajowa pozostała8 8686,7%
własność zagraniczna3 6512,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 6881,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 0610,8%
własność samorządowa1 0180,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych7050,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5480,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej4170,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3230,2%
Pozostałe4160,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji