<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2005 rok

31 grudnia 2005

W 2005 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 128 050 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie23 01918,0%
śląskie13 66110,7%
wielkopolskie12 6979,9%
dolnośląskie10 9598,6%
małopolskie10 2318,0%
pomorskie8 3886,6%
łódzkie7 9986,2%
zachodniopomorskie6 9815,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2005 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,1% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)27 01121,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13 57210,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)13 45610,5%
Budownictwo (PKD F)11 6039,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)9 6597,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)9 0687,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 8766,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7 4445,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)6 2444,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)3 9163,1%
Pozostałe17 20113,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 624 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (5,2% ogółu), Praktyka lekarska specjalistyczna (5,1% ogółu) oraz Działalność prawnicza (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2005 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,3% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (5,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2005 roku to własność krajowych osób fizycznych (85,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych110 00185,9%
własność prywatna krajowa pozostała7 2435,7%
własność zagraniczna3 1122,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 2361,7%
własność samorządowa1 6411,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 4111,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5580,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4850,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3360,3%
własność Skarbu Państwa2770,2%
Pozostałe7500,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji