<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2005 rok

31 grudnia 2005

W 2005 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 127 926 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,9% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie22 95817,9%
śląskie13 64210,7%
wielkopolskie12 6699,9%
dolnośląskie10 9458,6%
małopolskie10 1998,0%
pomorskie8 3876,6%
łódzkie7 9976,3%
zachodniopomorskie6 9775,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2005 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,0% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)26 82921,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13 56010,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)13 51110,6%
Budownictwo (PKD F)11 5669,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)9 6097,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)9 2227,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 8967,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7 4395,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)6 2224,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)3 8773,0%
Pozostałe17 19513,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 625 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (5,3% ogółu), Praktyka lekarska specjalistyczna (5,2% ogółu) oraz Działalność prawnicza (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2005 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,4% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (5,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2005 roku to własność krajowych osób fizycznych (85,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych109 85985,9%
własność prywatna krajowa pozostała7 2955,7%
własność zagraniczna3 1172,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 2271,7%
własność samorządowa1 6431,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 3981,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5520,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4850,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3350,3%
własność Skarbu Państwa2760,2%
Pozostałe7390,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji