<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2005 rok

31 grudnia 2005

W 2005 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 127 771 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie23 08818,1%
śląskie13 66510,7%
wielkopolskie12 6909,9%
dolnośląskie10 9458,6%
małopolskie10 2938,1%
pomorskie8 4166,6%
łódzkie7 9416,2%
zachodniopomorskie6 9485,4%
kujawsko-pomorskie6 1234,8%
lubelskie5 4184,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2005 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,8% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (9,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)27 79621,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13 38710,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)12 5669,8%
Budownictwo (PKD F)11 7839,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)9 9197,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8 7406,8%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)8 6946,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7 4535,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)6 3164,9%
Edukacja (PKD P)4 4003,4%
Pozostałe16 71713,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 617 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (5,2% ogółu), praktyka lekarska specjalistyczna (4,7% ogółu) oraz działalność prawnicza (3,2% ogółu).

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)6 7015,2%
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)5 9704,7%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)4 0823,2%
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)4 0713,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)3 9383,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)3 2502,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)3 1132,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)2 6212,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)2 3621,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2 1581,7%
Pozostałe89 50570,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2005 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,3% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (5,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą95 29074,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9 3327,3%
wspólnoty mieszkaniowe6 4515,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6 1544,8%
stowarzyszenia2 6132,0%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 3361,0%
spółki jawne1 2291,0%
fundacje6890,5%
publiczne szkoły ponadgimnazjalne6850,5%
związki zawodowe4960,4%
Pozostałe3 4962,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2005 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych109 93286,0%
własność prywatna krajowa pozostała7 1845,6%
własność zagraniczna2 8582,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 2461,8%
własność samorządowa1 6341,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1 4671,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5690,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4980,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3320,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2800,2%
Pozostałe7710,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.