<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2004 rok

31 grudnia 2004

W 2004 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 115 669 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie21 84918,9%
śląskie12 33710,7%
wielkopolskie10 9539,5%
dolnośląskie10 0478,7%
małopolskie9 1137,9%
pomorskie7 2446,3%
łódzkie6 7345,8%
zachodniopomorskie6 6955,8%
kujawsko-pomorskie5 1514,5%
lubelskie4 6904,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2004 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,4% ogółu), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (10,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)24 80821,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)11 61610,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10 0418,7%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)10 0178,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)9 0047,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)8 6487,5%
Budownictwo (PKD F)8 4937,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7 0556,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)6 2285,4%
Edukacja (PKD P)4 2953,7%
Pozostałe15 46413,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 614 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (8,5% ogółu), uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (4,4% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,3% ogółu).

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)9 7988,5%
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)5 0624,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)3 8583,3%
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)3 5103,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)3 3752,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)2 6262,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)2 3742,1%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)1 8871,6%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)1 7651,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1 7201,5%
Pozostałe79 69468,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 66 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2004 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,8% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (8,2% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą79 60168,8%
wspólnoty mieszkaniowe9 4538,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9 1277,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6 1185,3%
stowarzyszenia2 9842,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 4231,2%
spółki jawne1 0760,9%
fundacje7630,7%
publiczne szkoły ponadgimnazjalne7290,6%
związki zawodowe5470,5%
Pozostałe3 8483,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 24 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2004 roku to własność krajowych osób fizycznych (81,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,8% ogółu) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych94 75181,9%
własność prywatna krajowa pozostała7 8726,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3 9793,4%
własność zagraniczna2 4292,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2 4132,1%
własność samorządowa2 0151,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych6090,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4720,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3300,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2380,2%
Pozostałe5610,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.