<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2004 rok

31 grudnia 2004

W 2004 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 115 453 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie21 80318,9%
śląskie12 24610,6%
wielkopolskie10 9179,5%
dolnośląskie10 0358,7%
małopolskie9 1107,9%
pomorskie7 2166,3%
łódzkie6 6945,8%
zachodniopomorskie6 6835,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2004 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,0% ogółu), Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (10,1% ogółu) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (8,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)24 29621,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)11 67210,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)10 1808,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9 9788,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)9 2538,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)8 5127,4%
Budownictwo (PKD F)8 4467,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7 0396,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)6 2035,4%
Edukacja (PKD P)4 0293,5%
Pozostałe15 84513,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 618 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (8,5% ogółu), Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (4,5% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 66 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2004 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,7% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (8,2% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 24 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2004 roku to własność krajowych osób fizycznych (81,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,9% ogółu) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych94 56081,9%
własność prywatna krajowa pozostała7 9096,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3 9453,4%
własność zagraniczna2 4982,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2 3362,0%
własność samorządowa2 0031,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych6140,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4690,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3270,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2360,2%
Pozostałe5560,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.