<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2003 rok

31 grudnia 2003

W 2003 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 110 571 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19 95918,1%
śląskie12 45011,3%
wielkopolskie10 7469,7%
dolnośląskie9 1428,3%
małopolskie8 9688,1%
pomorskie7 2086,5%
łódzkie7 0646,4%
zachodniopomorskie6 0605,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2003 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,6% ogółu), Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (9,4% ogółu) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (8,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)27 19324,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)10 3869,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)9 1318,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8 8768,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)8 6867,9%
Budownictwo (PKD F)7 8517,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)7 2836,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7 0346,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3 9673,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)3 8853,5%
Pozostałe16 27914,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 612 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (8,0% ogółu), Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (4,7% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 70 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2003 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,4% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (7,6% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2003 roku to własność krajowych osób fizycznych (83,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,8% ogółu) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (3,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych92 19983,4%
własność prywatna krajowa pozostała7 5626,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3 3263,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2 1261,9%
własność samorządowa1 9041,7%
własność zagraniczna1 6101,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5490,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3740,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3290,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1760,2%
Pozostałe4160,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.