<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2003 rok

31 grudnia 2003

W 2003 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 110 964 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19 98418,0%
śląskie12 53611,3%
wielkopolskie10 7829,7%
dolnośląskie9 1728,3%
małopolskie8 9858,1%
pomorskie7 2396,5%
łódzkie7 0976,4%
zachodniopomorskie6 1065,5%
kujawsko-pomorskie5 0984,6%
lubelskie4 6574,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2003 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,9% ogółu), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (9,3% ogółu) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (8,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)27 57824,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)10 3079,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)9 0128,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8 9538,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)8 8137,9%
Budownictwo (PKD F)7 8927,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)7 2126,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7 0276,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4 0003,6%
Edukacja (PKD P)3 9473,6%
Pozostałe16 22314,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 613 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (7,9% ogółu), uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (4,6% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,8% ogółu).

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)8 8107,9%
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)5 1474,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)4 2033,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)3 0432,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)2 9722,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)2 2422,0%
Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)1 9321,7%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)1 9081,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1 8301,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1 7811,6%
Pozostałe77 09669,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 70 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2003 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,6% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (7,6% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą77 18869,6%
wspólnoty mieszkaniowe8 4307,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8 0037,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6 5785,9%
stowarzyszenia2 6552,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 7651,6%
spółki jawne1 2061,1%
fundacje7260,7%
publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty6080,5%
związki zawodowe5330,5%
Pozostałe3 2722,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2003 roku to własność krajowych osób fizycznych (83,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,8% ogółu) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (3,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych92 63483,5%
własność prywatna krajowa pozostała7 5396,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3 3133,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2 2012,0%
własność samorządowa1 9011,7%
własność zagraniczna1 5411,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5420,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3740,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3310,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1750,2%
Pozostałe4130,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.