<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2002 rok

31 grudnia 2002

W 2002 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 112 967 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19 79417,5%
śląskie12 20510,8%
wielkopolskie11 78010,4%
dolnośląskie9 6718,6%
małopolskie9 0728,0%
pomorskie7 3486,5%
łódzkie6 3835,7%
zachodniopomorskie6 0685,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2002 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,2% ogółu), Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (9,7% ogółu) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (8,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)27 32724,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)11 0129,7%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)9 5108,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8 8037,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)8 4777,5%
Budownictwo (PKD F)8 0207,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7 2316,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)6 5065,8%
Edukacja (PKD P)5 8065,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4 2803,8%
Pozostałe15 99514,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 611 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (8,4% ogółu), Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (5,1% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2002 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,2% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (8,1% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2002 roku to własność krajowych osób fizycznych (82,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,4% ogółu) oraz własność samorządowa (3,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych92 70082,1%
własność prywatna krajowa pozostała7 2226,4%
własność samorządowa4 0943,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3 5893,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2 0381,8%
własność zagraniczna1 4701,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5390,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2860,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2390,2%
własność Skarbu Państwa1740,2%
Pozostałe6160,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji