<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2002 rok

31 grudnia 2002

W 2002 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 113 522 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19 86017,5%
śląskie12 30510,8%
wielkopolskie11 84010,4%
dolnośląskie9 7308,6%
małopolskie9 1168,0%
pomorskie7 3926,5%
łódzkie6 4125,6%
zachodniopomorskie6 1115,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2002 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,4% ogółu), Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (9,6% ogółu) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (8,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)27 70024,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)10 9509,6%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)9 4218,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8 8987,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)8 5807,6%
Budownictwo (PKD F)8 0927,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7 2146,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)6 5265,7%
Edukacja (PKD P)5 7865,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4 4063,9%
Pozostałe15 94914,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 611 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (8,3% ogółu), Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (5,0% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2002 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,4% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (8,1% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2002 roku to własność krajowych osób fizycznych (82,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,4% ogółu) oraz własność samorządowa (3,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych93 34382,2%
własność prywatna krajowa pozostała7 2096,4%
własność samorządowa4 1003,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3 5993,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2 0761,8%
własność zagraniczna1 3381,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5440,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2900,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2400,2%
własność Skarbu Państwa1660,1%
Pozostałe6170,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.