<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 września 2022

20 września 2022

We wtorek 20 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 920 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), małopolskie (10,3% ogółu) oraz podkarpackie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 20 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19721,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16818,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9210,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)687,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)626,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)616,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)576,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)525,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)323,5%
Edukacja (PKD P)272,9%
Pozostałe10411,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 208 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu), Wykonywanie instalacji elektrycznych (3,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )465,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )343,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )313,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )293,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )272,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )262,8%
Transport drogowy towarów (PKD )252,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )242,6%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )212,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )182,0%
Pozostałe63969,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 20 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,8% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 20 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,6% ogółu), własność zagraniczna (8,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych64069,6%
własność zagraniczna768,3%
własność prywatna krajowa pozostała434,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe15516,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji