<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 marca 2024

20 marca 2024

W środę 20 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 790 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,6% ogółu), małopolskie (8,9% ogółu) oraz śląskie (8,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 20 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,2% ogółu), Budownictwo (17,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14418,2%
Budownictwo (PKD F)13717,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9011,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)668,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)587,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)516,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)486,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)344,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)344,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)283,5%
Pozostałe10012,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 189 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 20 marca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (62,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 20 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (62,8% ogółu), własność zagraniczna (7,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych49662,8%
własność zagraniczna577,2%
własność prywatna krajowa pozostała405,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe18923,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji