<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 listopada 2022

20 listopada 2022

W niedzielę 20 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 59 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,3% ogółu), małopolskie (13,6% ogółu) oraz pomorskie (11,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 20 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1322,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1016,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)813,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)610,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)58,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)46,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)35,1%
Edukacja (PKD P)35,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)23,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)23,4%
Pozostałe35,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 40 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (10,2% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (8,5% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 20 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 20 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (13,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5186,4%
własność zagraniczna813,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji