<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 listopada 2021

20 listopada 2021

W sobotę 20 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 189 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (50,3% ogółu), małopolskie (6,9% ogółu) oraz dolnośląskie (6,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 20 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,6% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,8% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)3920,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2814,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2513,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)157,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)147,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)126,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)126,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)115,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)84,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)73,7%
Pozostałe189,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 89 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (6,9% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,2% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 20 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (57,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 20 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (61,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych11661,4%
własność prywatna krajowa pozostała31,6%
własność zagraniczna21,1%
Pozostałe6836,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji