<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 listopada 2020

20 listopada 2020

W piątek 20 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 500 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa podkarpackie (13,4% ogółu), dolnośląskie (11,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 20 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,6% ogółu), Budownictwo (18,4% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (12,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9318,6%
Budownictwo (PKD F)9218,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)6112,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)438,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)336,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)295,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)265,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)255,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)204,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)173,4%
Pozostałe6112,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 149 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,6% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 20 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,8% ogółu) oraz fundacje (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 20 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych36472,8%
własność prywatna krajowa pozostała71,4%
własność zagraniczna61,2%
Pozostałe12324,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.