<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 lipca 2022

20 lipca 2022

W środę 20 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 722 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz małopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 20 lipca 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,1% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (9,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14119,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13819,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)699,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)618,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)598,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)425,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)425,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)365,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)314,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)283,9%
Pozostałe7510,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 187 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,5% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 20 lipca 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 20 lipca 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,5% ogółu), własność zagraniczna (8,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych57479,5%
własność zagraniczna588,0%
własność prywatna krajowa pozostała152,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe7410,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji