<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 września 2023

2 września 2023

W sobotę 2 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 749 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,7% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 2 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,1% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (12,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)49017,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)36013,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)33812,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)29710,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2147,8%
Edukacja (PKD P)2007,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1856,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1726,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1505,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1344,9%
Pozostałe2097,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 248 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (8,4% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,2% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 2 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,5% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,4% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 2 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,9% ogółu), własność zagraniczna (13,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 38986,9%
własność zagraniczna35813,0%
własność prywatna krajowa pozostała20,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji