<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 września 2023

2 września 2023

W sobotę 2 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 660 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (14,9% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz małopolskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 2 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,4% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (11,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)47317,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)35713,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)31611,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)29511,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2107,9%
Edukacja (PKD P)1927,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1766,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1686,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1495,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1274,8%
Pozostałe1977,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 243 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (8,2% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 2 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,4% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,4% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 2 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,7% ogółu), własność zagraniczna (12,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 33387,7%
własność zagraniczna32412,2%
własność prywatna krajowa pozostała20,1%
Pozostałe10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji