<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 stycznia 2022

2 stycznia 2022

W niedzielę 2 stycznia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 644 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,4% ogółu), małopolskie (10,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 2 stycznia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Informacja i komunikacja (23,1% ogółu), Budownictwo (14,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,1% ogółu).

Informacja i komunikacja (PKD J)37923,1%
Budownictwo (PKD F)23614,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)21613,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21112,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1207,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1046,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)794,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)714,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)694,2%
Edukacja (PKD P)482,9%
Pozostałe1116,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 206 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (15,3% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,6% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 2 stycznia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,4% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,3% ogółu) oraz przedszkola niepubliczne (0,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 2 stycznia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,6% ogółu), własność zagraniczna (3,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 58896,6%
własność zagraniczna523,2%
własność prywatna krajowa pozostała30,2%
Pozostałe10,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji