<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 stycznia 2020

2 stycznia 2020

W czwartek 2 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 6 584 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), małopolskie (10,5% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 2 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 22318,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 12117,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)77911,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)71410,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4907,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)4266,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3505,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)3295,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3204,9%
Edukacja (PKD P)1983,0%
Pozostałe6349,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 354 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (7,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 2 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,2% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,6% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 2 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,4% ogółu), własność zagraniczna (1,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6 41697,4%
własność zagraniczna941,4%
własność prywatna krajowa pozostała210,3%
własność samorządowa100,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,0%
własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej10,0%
Pozostałe220,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.