<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 sierpnia 2022

2 sierpnia 2022

We wtorek 2 sierpnia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 072 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (14,6% ogółu), małopolskie (11,6% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie59514,6%
małopolskie47111,6%
śląskie41710,2%
dolnośląskie4029,9%
pomorskie3829,4%
wielkopolskie2997,3%
lubelskie2135,2%
łódzkie2065,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 2 sierpnia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,1% ogółu), Informacja i komunikacja (16,2% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)73818,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)65816,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)58814,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)45511,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3298,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2616,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2295,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1744,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1734,2%
Edukacja (PKD P)1614,0%
Pozostałe3067,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 283 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (12,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,5% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )50012,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )2486,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )2255,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1513,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )1062,6%
Transport drogowy towarów (PKD )922,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )862,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )791,9%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )761,9%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD )691,7%
Pozostałe2 44059,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 2 sierpnia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 2 sierpnia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,9% ogółu), własność zagraniczna (9,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 54086,9%
własność zagraniczna3659,0%
własność prywatna krajowa pozostała150,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Pozostałe1473,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji