<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 sierpnia 2019

2 sierpnia 2019

W piątek 2 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 316 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), małopolskie (11,9% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie60118,1%
małopolskie39311,9%
śląskie3269,8%
wielkopolskie3069,2%
dolnośląskie2728,2%
pomorskie2617,9%
łódzkie1815,5%
kujawsko-pomorskie1494,5%
lubelskie1474,4%
podkarpackie1414,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 2 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)70621,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)46013,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)44613,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)3089,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2557,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2437,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1665,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1534,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1173,5%
Edukacja (PKD P)1103,3%
Pozostałe35210,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 284 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (5,7% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,0% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1895,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1665,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1564,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1103,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)942,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)922,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)882,7%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)822,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)802,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)752,3%
Pozostałe2 18465,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 2 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (0,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3 06592,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1554,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym310,9%
spółki komandytowe170,5%
stowarzyszenia120,4%
fundacje100,3%
wspólnoty mieszkaniowe70,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS60,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,2%
spółki jawne50,2%
Pozostałe30,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 2 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,8% ogółu), własność zagraniczna (2,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 04391,8%
własność zagraniczna662,0%
własność prywatna krajowa pozostała230,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Pozostałe1815,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.