<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 sierpnia 2019

2 sierpnia 2019

W piątek 2 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 402 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), małopolskie (11,7% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie62018,2%
małopolskie39711,7%
śląskie3329,8%
wielkopolskie3209,4%
dolnośląskie2838,3%
pomorskie2677,8%
łódzkie1845,4%
lubelskie1524,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 2 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)71821,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)47013,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)45113,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)3149,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2607,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2527,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1674,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1624,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1243,6%
Edukacja (PKD P)1133,3%
Pozostałe37110,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 289 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,6% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,0% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 2 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 2 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,6% ogółu), własność zagraniczna (2,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 11691,6%
własność zagraniczna712,1%
własność prywatna krajowa pozostała290,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Pozostałe1805,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.