<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 października 2021

2 października 2021

W sobotę 2 października 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 338 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), małopolskie (12,4% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie45719,5%
małopolskie28912,4%
śląskie23910,2%
dolnośląskie1797,7%
wielkopolskie1727,4%
pomorskie1687,2%
łódzkie1526,5%
lubelskie1134,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 2 października 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (15,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)40117,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)38816,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)35815,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)31513,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1596,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1576,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1345,7%
Edukacja (PKD P)1044,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1004,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)843,6%
Pozostałe1385,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 232 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (10,8% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 2 października 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,0% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,9% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 2 października 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 26096,7%
własność zagraniczna783,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji