<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 października 2019

2 października 2019

W środę 2 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 325 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), małopolskie (11,4% ogółu) oraz śląskie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 2 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)78218,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)70816,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)52312,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)4029,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3397,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3107,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2636,1%
Edukacja (PKD P)2325,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1904,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1814,2%
Pozostałe3959,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 323 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,9% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 2 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 2 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,5% ogółu), własność zagraniczna (2,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 04593,5%
własność zagraniczna962,2%
własność prywatna krajowa pozostała751,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
Pozostałe892,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.