<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 marca 2023

2 marca 2023

W czwartek 2 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 684 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), małopolskie (11,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 2 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (13,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)85718,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)72015,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)65213,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)51010,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3748,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2755,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2605,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2465,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2455,2%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)1382,9%
Pozostałe4078,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 309 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (10,4% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 2 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 2 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,9% ogółu), własność zagraniczna (11,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 97884,9%
własność zagraniczna55011,7%
własność prywatna krajowa pozostała761,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność samorządowa10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
Pozostałe701,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji