<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 maja 2024

2 maja 2024

W czwartek 2 maja 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 511 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,8% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz pomorskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie71115,8%
śląskie52211,6%
pomorskie4379,7%
małopolskie4259,4%
wielkopolskie3958,8%
dolnośląskie3467,7%
łódzkie2585,7%
lubelskie2064,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 2 maja 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)85418,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)63914,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)57012,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)45110,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3778,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3177,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2796,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2545,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2395,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1463,2%
Pozostałe3858,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 295 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,5% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,1% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )2956,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )2846,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )2736,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1563,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )1202,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )1152,5%
Transport drogowy towarów (PKD )1142,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )972,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )942,1%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )902,0%
Pozostałe2 87363,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 2 maja 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 2 maja 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,5% ogółu), własność zagraniczna (10,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 94787,5%
własność zagraniczna46010,2%
własność prywatna krajowa pozostała70,2%
własność samorządowa10,0%
Pozostałe962,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji