<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 maja 2022

2 maja 2022

W poniedziałek 2 maja 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 140 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 2 maja 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,0% ogółu), Informacja i komunikacja (18,2% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)82820,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)75218,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)53913,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)48111,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3107,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2706,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2295,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1774,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1754,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)932,2%
Pozostałe2866,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 281 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (13,7% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,9% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 2 maja 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 2 maja 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,9% ogółu), własność zagraniczna (6,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 80491,9%
własność zagraniczna2866,9%
własność prywatna krajowa pozostała140,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność samorządowa10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Pozostałe300,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji