<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 maja 2019

2 maja 2019

W czwartek 2 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 692 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,2% ogółu), małopolskie (12,1% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie56315,2%
małopolskie44512,1%
śląskie37410,1%
wielkopolskie3218,7%
pomorskie3058,3%
dolnośląskie2917,9%
łódzkie2236,0%
podkarpackie1875,1%
zachodniopomorskie1734,7%
lubelskie1684,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 2 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)85823,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)55215,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)44011,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)3349,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2566,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2566,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2005,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2005,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1734,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1082,9%
Pozostałe3158,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 272 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (6,0% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,5% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,0% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)2226,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)2035,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1845,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1093,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1022,8%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)942,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)922,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)842,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)812,2%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)711,9%
Pozostałe2 45066,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 2 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,2% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (0,7% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3 62698,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym270,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością180,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS110,3%
stowarzyszenia30,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS20,1%
wspólnoty mieszkaniowe20,1%
spółki komandytowe10,0%
przedszkola niepubliczne10,0%
fundacje10,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 2 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,5% ogółu), własność zagraniczna (1,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 60097,5%
własność zagraniczna571,5%
własność prywatna krajowa pozostała140,4%
Pozostałe210,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.