<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 lutego 2024

2 lutego 2024

W piątek 2 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 974 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,7% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 2 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Pozostała działalność usługowa (19,7% ogółu), Budownictwo (14,9% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,1% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)97819,7%
Budownictwo (PKD F)74214,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)60312,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)56511,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)4759,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2966,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2875,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2715,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2495,0%
Edukacja (PKD P)1242,5%
Pozostałe3847,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 297 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność organizacji politycznych (13,4% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (6,6% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu).

Działalność organizacji politycznych (PKD )66913,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )3266,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )2194,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1943,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1753,5%
Transport drogowy towarów (PKD )1462,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )1092,2%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )1002,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )992,0%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )982,0%
Pozostałe2 83957,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 2 lutego 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,0% ogółu), bez szczególnej formy prawnej (13,5% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 2 lutego 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (13,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (10,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 51670,7%
własność prywatna krajowa pozostała69213,9%
własność zagraniczna53510,8%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Pozostałe2304,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji