<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 lutego 2020

2 lutego 2020

W niedzielę 2 lutego 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 873 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,3% ogółu), małopolskie (12,9% ogółu) oraz śląskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 2 lutego 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,3% ogółu), Budownictwo (14,8% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,3% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13415,3%
Budownictwo (PKD F)12914,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11613,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)11413,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)677,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)606,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)495,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)445,0%
Edukacja (PKD P)394,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)323,7%
Pozostałe8910,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 168 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (9,2% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,4% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 2 lutego 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,2% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą85798,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym121,4%
wspólnoty mieszkaniowe20,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS10,1%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)10,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 2 lutego 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,9% ogółu), własność zagraniczna (2,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych84696,9%
własność zagraniczna242,7%
własność prywatna krajowa pozostała30,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.