<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 listopada 2023

2 listopada 2023

W czwartek 2 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 936 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), śląskie (12,3% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 2 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 02717,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)89915,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)68711,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)60810,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)5198,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)4918,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3746,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3205,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2914,9%
Edukacja (PKD P)2003,4%
Pozostałe5208,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 311 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (7,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 2 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 2 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,3% ogółu), własność zagraniczna (10,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5 18187,3%
własność zagraniczna63310,7%
własność prywatna krajowa pozostała210,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,0%
własność samorządowa10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Pozostałe951,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji