<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 listopada 2019

2 listopada 2019

W sobotę 2 listopada 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 669 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), małopolskie (15,3% ogółu) oraz śląskie (11,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 2 listopada 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)31518,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)30518,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)20012,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)1539,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1247,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1076,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1026,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)865,2%
Edukacja (PKD P)714,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)684,1%
Pozostałe1388,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 231 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,9% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 2 listopada 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,8% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu) oraz niepubliczne placówki systemu oświaty (0,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 2 listopada 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 63898,1%
własność zagraniczna311,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.