<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 lipca 2024

2 lipca 2024

We wtorek 2 lipca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 463 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,2% ogółu), małopolskie (12,2% ogółu) oraz śląskie (11,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 2 lipca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)93917,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)75913,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)73013,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)56410,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5329,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3286,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3165,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2815,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2815,1%
Edukacja (PKD P)2083,8%
Pozostałe5259,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 303 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,1% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (6,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )3887,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )3336,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )2715,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1913,5%
Transport drogowy towarów (PKD )1442,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )1322,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )1292,4%
Działalność agencji reklamowych (PKD )1252,3%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )1172,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )1001,8%
Pozostałe3 53364,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 2 lipca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 2 lipca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,0% ogółu), własność zagraniczna (10,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 69686,0%
własność zagraniczna56410,3%
własność prywatna krajowa pozostała370,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
Pozostałe1633,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji