<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 kwietnia 2024

2 kwietnia 2024

We wtorek 2 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 215 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 2 kwietnia 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 23119,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)90214,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)72211,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)6049,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5218,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3966,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3816,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)3615,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3585,8%
Edukacja (PKD P)1993,2%
Pozostałe5408,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 330 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,2% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (6,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 2 kwietnia 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 2 kwietnia 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,3% ogółu), własność zagraniczna (8,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5 49088,3%
własność zagraniczna5508,8%
własność prywatna krajowa pozostała140,2%
własność samorządowa10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Pozostałe1592,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji