<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 kwietnia 2021

2 kwietnia 2021

W piątek 2 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 150 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 2 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (15,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)58618,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)52516,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)49115,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)46614,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1996,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1575,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1524,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1334,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1183,7%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)722,3%
Pozostałe2518,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 273 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (11,4% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,0% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 2 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 2 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,6% ogółu), własność zagraniczna (2,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 94993,6%
własność zagraniczna712,3%
własność prywatna krajowa pozostała70,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Pozostałe1213,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.