<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 września 2023

19 września 2023

We wtorek 19 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 739 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,5% ogółu), wielkopolskie (12,0% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 19 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15320,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10714,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7810,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)739,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)476,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)405,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)385,1%
Edukacja (PKD P)375,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)324,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)314,2%
Pozostałe10313,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 187 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,4% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,3% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )405,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )395,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )324,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )233,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )233,1%
Transport drogowy towarów (PKD )172,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )172,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )162,2%
Działalność agencji reklamowych (PKD )152,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )152,0%
Pozostałe50267,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 19 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (61,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,8% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (4,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 19 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (59,7% ogółu), własność zagraniczna (7,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych44159,7%
własność zagraniczna567,6%
własność prywatna krajowa pozostała496,6%
własność państwowych osób prawnych20,3%
Pozostałe19125,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji