<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 marca 2024

19 marca 2024

We wtorek 19 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 729 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,5% ogółu), wielkopolskie (10,3% ogółu) oraz dolnośląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 19 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)12817,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11515,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8311,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)567,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)506,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)496,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)476,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)476,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)273,7%
Edukacja (PKD P)233,2%
Pozostałe10414,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 186 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,5% ogółu), Transport drogowy towarów (4,3% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,8% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )405,5%
Transport drogowy towarów (PKD )314,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )283,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )283,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )233,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )212,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )182,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )182,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )162,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )162,2%
Pozostałe49067,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 19 marca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (58,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,3% ogółu) oraz fundacje (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 19 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (59,4% ogółu), własność zagraniczna (5,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych43359,4%
własność zagraniczna395,3%
własność prywatna krajowa pozostała294,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe22330,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji