<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 maja 2023

19 maja 2023

W piątek 19 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 770 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,5% ogółu), pomorskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 19 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18123,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11014,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)709,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)607,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)577,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)395,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)384,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)384,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)384,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)314,0%
Pozostałe10814,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 188 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,4% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )344,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )324,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )303,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )283,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )263,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )253,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )222,9%
Transport drogowy towarów (PKD )212,7%
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD )182,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )182,3%
Pozostałe51667,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 19 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 19 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (66,6% ogółu), własność zagraniczna (10,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (9,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych51366,6%
własność zagraniczna7810,1%
własność prywatna krajowa pozostała739,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe9612,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji