<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 maja 2020

19 maja 2020

We wtorek 19 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 644 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), wielkopolskie (11,3% ogółu) oraz śląskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 19 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (26,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16926,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11417,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)619,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)436,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)426,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)406,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)406,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)284,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)233,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)193,0%
Pozostałe6510,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 173 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (6,2% ogółu), Transport drogowy towarów (5,1% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 19 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,8% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 19 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych47073,0%
własność prywatna krajowa pozostała121,9%
własność zagraniczna30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe15223,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.