<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 listopada 2023

19 listopada 2023

W niedzielę 19 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (23,3% ogółu), mazowieckie (16,7% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 19 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,3% ogółu), Przetwórstwo przemysłowe (13,3% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (13,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)723,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)413,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)413,3%
Edukacja (PKD P)310,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)310,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)26,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)26,7%
Budownictwo (PKD F)13,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)13,3%
Pozostałe26,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 23 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (13,3% ogółu), Praktyka lekarska ogólna (10,0% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (6,7% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )413,3%
Praktyka lekarska ogólna (PKD )310,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )26,7%
Nauka języków obcych (PKD )26,7%
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD )13,3%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )13,3%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )13,3%
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD )13,3%
Działalność taksówek osobowych (PKD )13,3%
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKD )13,3%
Pozostałe1343,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 19 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,3% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (3,3% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 19 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (10,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2790,0%
własność zagraniczna310,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji