<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 listopada 2022

19 listopada 2022

W sobotę 19 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 82 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (26,8% ogółu), małopolskie (14,6% ogółu) oraz łódzkie (13,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 19 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (39,0% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18,3% ogółu) oraz Budownictwo (11,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3239,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1518,3%
Budownictwo (PKD F)911,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)67,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)56,1%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)44,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)33,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)33,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)22,4%
Edukacja (PKD P)22,4%
Pozostałe11,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 49 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (13,4% ogółu), Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (4,9% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1113,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )44,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )33,7%
Działalność prawnicza (PKD )33,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )33,7%
Działalność agencji reklamowych (PKD )33,7%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )33,7%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )33,7%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD )22,4%
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD )22,4%
Pozostałe4554,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 19 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,5% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 19 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7186,6%
własność zagraniczna44,9%
Pozostałe78,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji