<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 lipca 2022

19 lipca 2022

We wtorek 19 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 619 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), małopolskie (11,8% ogółu) oraz pomorskie (8,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 19 lipca 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,4% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (8,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14423,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8313,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)548,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)538,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)487,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)396,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)376,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)345,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)315,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)264,2%
Pozostałe7011,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 180 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,0% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )376,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )274,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )223,6%
Transport drogowy towarów (PKD )203,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )203,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )162,6%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD )152,4%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )152,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )121,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )111,8%
Pozostałe42468,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 19 lipca 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 19 lipca 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,7% ogółu), własność zagraniczna (6,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych48177,7%
własność zagraniczna396,3%
własność prywatna krajowa pozostała193,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe7712,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji