<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 lipca 2020

19 lipca 2020

W niedzielę 19 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 18 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,2% ogółu), świętokrzyskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 19 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Przetwórstwo przemysłowe (27,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (11,1% ogółu) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (11,1% ogółu).

Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)527,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)211,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)211,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)211,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)211,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)15,6%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)15,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)15,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 16 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (11,1% ogółu), Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (11,1% ogółu) oraz Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (5,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Jedyna forma prawna, w której prowadzone są podmioty rozpoczynające działalność w niedzielę 19 lipca 2020 r., to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (100,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 19 lipca 2020 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych18100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.