<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 września 2022

18 września 2022

W niedzielę 18 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 46 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (19,6% ogółu), zachodniopomorskie (15,2% ogółu) oraz wielkopolskie (13,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 18 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,7% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1123,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1021,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)510,9%
Edukacja (PKD P)510,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)36,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)36,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)24,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)24,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)24,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)12,2%
Pozostałe24,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 32 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (6,5% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (6,5% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,5% ogółu).

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )36,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )36,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )36,5%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD )36,5%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )36,5%
Działalność agencji reklamowych (PKD )24,3%
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )24,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )24,3%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )24,3%
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD )12,2%
Pozostałe2247,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 18 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,7% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,2% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 18 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (13,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4087,0%
własność zagraniczna613,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji