<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 marca 2020

18 marca 2020

W środę 18 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 379 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), wielkopolskie (13,5% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 18 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6918,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6517,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4511,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)307,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)236,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)215,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)215,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)215,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)184,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)164,2%
Pozostałe5013,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 135 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,2% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,2% ogółu) oraz Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (2,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 18 marca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (55,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 18 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (57,0% ogółu), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (0,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych21657,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,8%
własność prywatna krajowa pozostała30,8%
własność zagraniczna20,5%
Pozostałe15540,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.