<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 maja 2023

18 maja 2023

W czwartek 18 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 872 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 18 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18921,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14516,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)869,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)657,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)657,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)596,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)485,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)445,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)293,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)242,8%
Pozostałe11813,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 228 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,0% ogółu), Wykonywanie instalacji elektrycznych (4,1% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )526,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )364,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )303,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )273,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )263,0%
Transport drogowy towarów (PKD )222,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )202,3%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )192,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )182,1%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD )151,7%
Pozostałe60769,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 18 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (61,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,1% ogółu) oraz fundacje (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 18 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,6% ogółu), własność zagraniczna (8,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych62471,6%
własność zagraniczna768,7%
własność prywatna krajowa pozostała505,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,5%
własność państwowych osób prawnych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe10612,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji