<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 maja 2023

18 maja 2023

W czwartek 18 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 829 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 18 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)17320,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14016,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8610,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)647,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)637,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)566,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)455,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)435,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)283,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)232,8%
Pozostałe10813,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 227 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,0% ogółu), Wykonywanie instalacji elektrycznych (3,6% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 18 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (60,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,4% ogółu) oraz fundacje (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 18 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (62,0% ogółu), własność zagraniczna (6,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych51462,0%
własność zagraniczna556,6%
własność prywatna krajowa pozostała293,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe22527,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji