<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 maja 2020

18 maja 2020

W poniedziałek 18 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 314 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,1% ogółu), małopolskie (11,6% ogółu) oraz dolnośląskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 18 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,0% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)31824,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25019,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)16112,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1219,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)866,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)624,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)604,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)574,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)403,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)352,7%
Pozostałe1249,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 223 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (10,5% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 18 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (84,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 18 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 15387,7%
własność prywatna krajowa pozostała201,5%
własność zagraniczna161,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe1178,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.