<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 lutego 2021

18 lutego 2021

W czwartek 18 lutego 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 551 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), wielkopolskie (9,8% ogółu) oraz śląskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 18 lutego 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)10619,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8916,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5910,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)397,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)366,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)336,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)325,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)295,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)274,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)203,6%
Pozostałe8114,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 164 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,2% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,2% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 18 lutego 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (49,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,7% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 18 lutego 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (51,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych28351,4%
własność prywatna krajowa pozostała193,4%
własność zagraniczna101,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe23342,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.